Pattijoen apteekki on perustettu 8.2.1988 toimien alkuvaiheessa Ruukin sivuapteekkina. Pattijoen apteekki itsenäistyi 90-luvun lopulla ja nykyisin apteekin viidentenä apteekkarina toimii proviisori Kari Asunmaa.

Apteekkari

on yksityisyrittäjä, joka vastaa apteekin toiminnasta, taloudesta, potilasturvallisuudesta, alueen lääkehuollosta ja sen kehittämisestä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.

Apteekkarin lisäksi Pattijoen apteekissa työskentelee 3 yliopistotasoisen farmasiantutkinnon ja 2 lääkealankoulutuksen suorittanutta alan ammattilaista.

Proviisori

on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, joka esimiehenä vastaa asiakaspalvelun laadusta ja sujuvuudesta. Proviisori on henkilökunnan tukena heidän ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja apteekkarin oikea käsi apteekin toimintojen kehittämisessä.

Farmaseutti

on alansa ammattilainen asiakaspalvelussa, olipa kyse resepti- tai itsehoitopuolen lääkeneuvonnasta, lääkehoitoa ja terveyttä tukevista ravintovalmisteista tai terveellisistä elämäntavoista. Farmaseutit hoitavat myös annosjakelun tilaukset ja lääkkeiden jakamisen.

Lääketeknikko

on todellinen apteekin moniosaaja. Sen lisäksi, että hän huolehtii lääkkeiden tilaamisesta, lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä hän saattaa myös hoitaa laskutusta. Monissa apteekeissa saatat kohdata lääketeknikon myös kassalla tai ihastella hänen somistamia esillepanoja ja näyteikkunoita.